ROCZNY PLAN PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
IM. JANA PAWŁA II W BOJANIE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


„ŚWIAT PLASTYKI”

Cel główny planu pracy:

Kształtowanie aktywności artystycznej dziecka w różnych formach działalności plastycznej.

1.    Dziecko poznaje świat sztuki, jest jej odbiorcą i odtwórcą.

·      Uczy się dostrzegać piękno i wartości sztuki,

·      Poznaje terminologię związaną ze sztuką i twórczością artystyczną,

·      Poznaje wielkie dzieła światowej sławy artystów (malarzy, rzeźbiarzy…)

·      Nabywa aktywną postawę wobec otaczającego świata oraz jest wrażliwe na jego piękno,

·      Aktywnie uczestniczy w zajęciach plastycznych,

·      Poznaje różnorodne techniki plastyczne,

·      Za pośrednictwem technik multimedialnych obcuje ze sztuką,

·      Prezentuje postawę szacunku wobec wytworów artystycznych innych osób

2.    Plastyka jest źródłem dziecięcej aktywności. Dziecko jest twórcą różnych form plastycznych

·      Tworzy własne prace plastyczne, prezentuje je i wypowiada się na ich temat

·      Czerpie radość i satysfakcję ze swej plastycznej twórczości

·      Wykorzystuje muzykę i i utwory literackie jako inspirację do twórczości plastycznej

·      Jest twórcą ilustracji do treści bajek i opowiadań,

·      Wykonuje elementy scenografii do przedstawień teatralnych,

·      Zainspirowane pięknem przyrody tworzy obrazy i formy przestrzenne,

·      Wykorzystuje różnorodne materiały oraz poznaje techniki plastyczne

·      Dba o estetykę swoich prac i szanuje wytwory innych osób

 

DZIECKO POZNAJE SWIAT SZTUKI, JEST JEJ ODBIORCA I ODTWÓRCĄ

·      SPOTKANIA Z TWÓRCZOŚCIĄ PLASTYCZNĄ